Menn

Har du vært utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre i nær relasjon til deg?

Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger.

Har du behov for:

  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Et midlertidig og trygt sted å bo
  • Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
  • Bistand knyttet til reetablering

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistand til å finne løsninger, bearbeiding.

Menn som er utsatt for vold fremhever ofte den psykiske volden som den verste.

Det å bli utsatt for kontroll, trakassering, krenkelser av egenverdi er svært nedbrytende.

Fedre lever ofte i slike forhold av hensyn til barna, de er ofte redd for ikke å bli trodd eller for å miste omsorgen for barna. For menn er det å være utsatt for vold fra sin partner svært tabubelagt.

Tilbakemeldinger så langt har vært at beboerne har opplevd det svært viktig å kunne bo på et trygt og sikkert sted. I tillegg har de presisert betydningen av å bli trodd.

Vi som jobber her har erfaring med å jobbe med mennesker, og god kjennskap til andre kulturer.

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

Det øvrige hjelpeapparatet kan også henvise menn til krisesenteret. 

Menn har også et eget ressurssenter: www.reform.no