Ledige stillinger

Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som tilbyr et heldøgns bo- og samtaletilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Vi er en arbeidsplass med til sammen ni fast ansatte fordelt på ulike stillingsbrøker som dekker vakter hele døgnet. Krisesenteret er et supplement til det øvrige hjelpeapparatet og jobber etter lov om krisesentertilbod.

Ansatte ved krisesenteret skal jobbe med å trygge voldsutsatte og støtte dem slik at det blir rom for nye erfaringer. Vi søker trygge voksne som har erfaring med og kunnskap om å jobbe med voldsutsatte, eller mennesker i krise. Du må ha evnen til etisk refleksjon, respekt for menneskets ulike ståsted og valg, samt ha tro på menneskers og samfunnets potensial. Det er viktig at du har et avklart forhold til egne holdninger og verdier. Personlig egnethet er avgjørende for alle stillingene.

Miljøterapeut 100 % fast

Stillingen innebærer jobbing dagtid, ettermiddags/kveldstid og hver tredje helg.

Kvalifikasjoner og ønsket utdanning

 • Søker må ha relevant 3-årig helse- og/eller sosialfaglig høyskoleutdanning, eller tilsvarende. Personlig egnethet er avgjørende.
 • Arbeidet består i hovedsak av samtaler og oppfølging av voksne brukere i både dagtilbudet og bo-tilbudet, og relevant arbeidserfaring vektlegges.
 • Erfaring fra oppfølging av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.
 • God samarbeidskompetanse
 • God flerkulturell forståelse
 • Må kunne engelsk
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Du har hovedansvar for å følge opp voksne brukere og vil være primærkontakt for tildelte brukere. I hovedsak kvinner.
 • Du skal samarbeide med brukers hjemkommune og andre deler av hjelpeapparatet.
 • Du har hovedansvar for tilrettelegging av miljøtiltak for våre brukere.
 • Lager planer for oppfølging rundt den enkelte bruker.
 • Du skal gjøre sikkerhetsvurderinger av brukere ved inntak og undervegs i oppholdet.
 • Bidra med å formidle informasjon om krisesenterets arbeid og vold i nære relasjoner i ulike fora.
 • Være en trygg og støttende fagperson i møte med mennesker i krise og sorg
 • Samtaler med tolk
 • Delta i utviklingen av senterets tilbud og profil
 • Ivareta miljøarbeid på senteret ut i fra stillingsbeskrivelsen
 • Gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver
 • Gjøre inntak, veilede brukere på telefonen og gjennomføre samtaler med dagbrukere.

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for brukergruppen og ønsker å løfte og gi håp.
 • Du har evnen til å stå i tette relasjoner over tid.
 • Du må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig og i team. Herunder gode samarbeidsegenskaper.
 • Har et avklart forhold til egne holdninger og verdier.
 • Ha bevissthet om egen rolle og evnen til etisk refleksjon.
 • Tør å ta initiativ.
 • Være tydelig og forutsigbar i måten å kommunisere med kolleger på.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i nær kontakt med brukere og samarbeidende instanser
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Veiledning med ekstern veileder
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Et godt arbeidsmiljø

Miljøarbeider, 22,38 % fast
Miljøarbeider, 17,61 % fast
Tilkallingsvikarer

Stillingene innebærer arbeid primært ettermiddag/kveld og netter. Du vil inngå i en turnus med jobbing hver tredje helg.

Kvalifikasjoner og ønsket utdanning

 • Erfaring fra oppfølging av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.
 • God samarbeidskompetanse
 • God flerkulturell forståelse
 • Må kunne engelsk
 • Personlig egnethet er avgjørende

Arbeidsoppgaver

 • Være en trygg og støttende fagperson i møte med mennesker i krise og sorg
 • Samtaler med tolk
 • Delta i utviklingen av senterets tilbud og profil
 • Ivareta miljøarbeid på senteret ut i fra stillingsbeskrivelsen
 • Gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver
 • Gjøre inntak, veilede brukere på telefonen og gjennomføre samtaler med dagbrukere.
 • Du skal gjøre sikkerhetsvurderinger av brukere ved inntak og undervegs i oppholdet

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for brukergruppen og ønsker å løfte og gi håp.
 • Du har evnen til å stå i tette relasjoner over tid.
 • Du må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig og i team. Herunder gode samarbeidsegenskaper.
 • Har et avklart forhold til egne holdninger og verdier.
 • Ha bevissthet om egen rolle og evnen til etisk refleksjon.
 • Tør å ta initiativ.
 • Være tydelig og forutsigbar i måten å kommunisere med kolleger på.
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Søknadsfrist for alle stillingene er 19.11.2018.
Skriv søknad der du er tydelig på hvilken stilling du søker.

Søknad og CV sendes:
Elektronisk: heidieng@krisesenteret-gjovik.no
Post: Gjøvik Krisesenter IKS, Postboks 772, 2805 Gjøvik