Ledige stillinger

 

Ledig stilling som koordinator/miljøterapeut og tilkallingsvikarer

Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som tilbyr et heldøgns bo- og samtaletilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Vi er en arbeidsplass med til sammen ni fast ansatte fordelt på ulike stillingsbrøker som dekker vakter hele døgnet. Krisesenteret jobber etter lov om krisesentertilbod. Vi søker trygge voksne som har erfaring og kunnskap med å jobbe med voldsutsatte, eller mennesker i krise. Du må ha evnen til etisk refleksjon, respekt for menneskets ulike ståsted og valg. Det er viktig at du har et avklart forhold til egne erfaringer, holdninger og verdier.

 

 

Miljøterapeut/koordinator 100 % fast

Stillingen innebærer jobbing dagtid, ettermiddags/kveldstid og hver tredje helg.

 

Kvalifikasjoner og ønsket utdanning

 • Søker bør ha minimum 3 års utdanning fra høyskole eller universitet, men relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra oppfølging av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner, eller i krise.
 • Dyktig til å planlegge, igangsette, kontrollere og følge opp.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Tverrfaglig samarbeidskompetanse
 • God flerkulturell forståelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk språk.
 • Må kunne engelsk
 • Personlig egnethet er avgjørende for stillingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du har hovedansvar for å følge opp voksne brukere og vil være primærkontakt for tildelte brukere.
 • Du skal samarbeide med brukers hjemkommune og andre deler av hjelpeapparatet.
 • Du har hovedansvar for tilrettelegging av aktivitets og miljøtiltak for våre brukere.
 • Du skal gjøre behovs og sikkerhetskartlegging av brukere ved inntak og undervegs i oppholdet.
 • Bidra med å formidle informasjon om krisesenterets arbeid og vold i nære relasjoner i ulike fora.
 • Være en trygg og støttende fagperson i møte med mennesker i krise og sorg
 • Samtaler med tolk
 • Delta i utviklingen av senterets tilbud og profil
 • Hovedansvar for gjennomføring og oppfølging av brukerundersøkelser.
 • Ivareta miljøarbeid på senteret ut ifra stillingsbeskrivelsen for denne.
 • Gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver
 • Gjøre inntak, veilede brukere på telefonen og gjennomføre samtaler med dagbrukere.

 

 

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for brukergruppen og ønsker å løfte og gi håp.
 • Du har evnen til å stå i tette relasjoner over tid.
 • Du må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig og i team. Herunder gode samarbeidsegenskaper.
 • Har et avklart forhold til egne holdninger og verdier.
 • Ha bevissthet om egen rolle og evnen til etisk refleksjon.
 • God arbeidskapasitet og evnen til å stå i tøffe situasjoner og kunne gjennomføre praktiske oppgaver.
 • Være tydelig og forutsigbar i måten å kommunisere med kolleger på.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i nær kontakt med brukere og samarbeidende instanser
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Veiledning med ekstern veileder
 • Tariffregulert lønn
 • Medlem i KLP
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Nye lokaler

 

 

 

Tilkallingsvikarer miljøarbeid på krisesenteret

Stillingene innebærer arbeid primært ettermiddag/kveld og netter. Det må påregnes jobbing i helger og helligdager/høytider.  

 

Kvalifikasjoner og ønsket utdanning

 • Erfaring fra oppfølging av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner, eller i krise.
 • God samarbeidskompetanse
 • God flerkulturell forståelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk språk.
 • Må kunne engelsk
 • Personlig egnethet er avgjørende

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Være en trygg og støttende fagperson i møte med mennesker i krise og sorg
 • Samtaler med tolk
 • Ivareta miljøarbeid på senteret ut ifra stillingsbeskrivelsen
 • Gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver
 • Gjøre inntak, veilede brukere på telefonen og gjennomføre samtaler med dagbrukere.
 • Du skal gjøre sikkerhetskartlegging av brukere ved inntak og undervegs i oppholdet

 

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for brukergruppen og ønsker å løfte og gi håp.
 • Du har evnen til å stå i tette relasjoner over tid.
 • Du må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig og i team. Herunder gode samarbeidsegenskaper.
 • Har et avklart forhold til egne holdninger og verdier.
 • Ha bevissthet om egen rolle og evnen til etisk refleksjon.
 • Være tydelig og forutsigbar i måten å kommunisere med kolleger på.

 

 

Søknadsfrist for alle stillingene er 25.05.21.

Skriv søknad der du er tydelig på hvilken stilling du søker.

 

Søknad og CV sendes:

Elektronisk: heidieng@krisesenteret-gjovik.no

Post: Gjøvik Krisesenter IKS, Postboks 772, 2805 Gjøvik