Å bruke krisesenteret

Krisesenteret kan du bruke enten som dagbruker eller som beboer. Det er mulig å komme til krisesenteret for å snakke om situasjonen din, uten å benytte seg av botilbudet. Informasjonen under er for de som har behov for å komme seg vekk fra hjemmet og benytte seg av krisesenterets botilbud: 

Hva tar du med deg?

På krisesenteret er det godt kvalifiserte ansatte som er klar til å ta imot deg 24 timer i døgnet, hele året. Mange av de som kommer til oss er nødt til å flykte i akutte situasjoner og har ikke mulighet til å ta med seg nødvendige ting. Krisesenteret har derfor toalettsaker og annet som gjør at du (og dine barn) kan klare dere. Om det er mulig vil vi likevel oppfordre deg til å pakke litt før du kommer til krisesenteret. Det vi anbefaler at du tar med er:

- En liten bag med klær og nødvendige hygieneartikler

- Pass og/eller ID-papirer

- Bankkort og eventuell kodebrikke til bank

- Vigselsattest, fødselsattest barn

- Medisiner og resepter

Hva skjer når jeg kommer på krisesenteret?

På krisesenteret blir du tatt imot av ansatte som har erfaring med vold og samtaler om vold. Når du kommer til krisesenteret får du anledning til å slappe av, og snakke med en ansatt om situasjonen din. 

Vi kan stille deg spørsmål om hvem du er og hva som gjorde at du oppsøkte krisesenteret. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å snakke og hva du vil si. Det eneste vi ber om aller først er noen personopplysninger, samt avklare sikkerhetssituasjonen rundt deg. Dette gjør vi fordi vår viktigste oppgave er at du og de andre som oppholder seg hos oss skal være trygge. 

Du vil få tildelt en primærkontakt første virkedag etter at du er kommet til krisesenteret. 

Hva skjer videre?

På krisesenteret vil vi hjelpe deg med det du trenger for å komme videre i livet ditt. Noen trenger en plass å bo fram til de kan finne en egen plass å bo, noen trenger hjelp med å få på plass det økonomiske og hjelp til å ta kontakt med NAV. Noen trenger hjelp til å finne advokat eller til å kontakte politiet. Vi finner ut sammen med deg hva du trenger hjelp til. Du kan bo på krisesenteret til du får egen plass og bo, eller situasjonen din er avklart. I løpet av denne tiden hjelper vi deg videre med det du selv ønsker. 

Krisesenteret er tilrettelagt for barn og deres ulike behov. 

 

 

Er du utsatt for vold?

• Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd?
• Blir du hindret i å treffe familie og venner?
• Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?
• Trues du med vold?
• Blir du ydmyket?
• Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
• Får du skylden for volden som utøves?


Derfor kan det føles vanskelig å få gjort noe:

• Overgriper svinger mellom å være voldelig og kjærlig
• Manglende nettverk
• Dårlig økonomi
• Ingen steder å gå
• Skam og skyldfølelse
• Du blir fortalt at mishandlingen er din egen feil
• Redd for hevn med enda mer vold og plager
• Redd for vold mot barna
• Press fra familien
• Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter